EN
صفحه اصلی

در دنیای تکنولوژی و زندگی ماشینی، داشتن سطح آمادگی جسمانی مطلوب یک عامل مهم تندرستی بشمار می آید. میزان توانایی و کارایی بدن بستگی به میزان توانمندی ماهیچه ها، آمادگی قلب و عروق خونی و ریه ها دارد.

سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی نشانگر مقیاسی از توانایی انجام کارهای روزانه بدون احساس خستگی مفرط و داشتن انرژی ذخیره ی کافی برای پرداختن به کارهای تفریحی در اوقات فراغت و رویارویی با اتفاقات غیرمنتظره می باشد.

مجموعه حاضر بر اساس نیاز جامعه ورزشی کشور، با بیش از یکصد محصول سنجش و ارزیابی آزمایشگاهی و کلینیکی، تحت تاییدیه علمی و عملی آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون پزشکی و ورزشی، ابزارهای کاربردی سنجش و ارزیابی در حوزه های زیر را فراهم نموده است:

  • تجهیزات ارزیابی و سنجش آمادگی جسمانی
  • تجهیزات آزمایشگاهی علوم مختلف تربیت بدنی
  • تجهیزات ارزیابی و سنجش در توانبخشی
  • مراکز تندرستی و آمادگی جسمانی HFC
  • بسته های سنجش تندرستی و مانیتورینگ مهدکودک
  • بسته های سنجش تندرستی و مانیتورینگ دانش آموزان
  • استعدادیابی ورزشی
  • ارزیابی تندرستی کارکنان(شناسنامه سلامت)
  • بسته های سنجش تندرستی و مانیتورینگ مادران خانه دار
  • بسته های سنجش تندرستی و مانیتورینگ سالمندان